Heatsinks

Både för säkerheten och livslängden på LED-modulen är hanteringen av värmen en nyckelfaktor.

Få ut så mycket som möjligt från din heatsink

Vid design av armaturer är det viktigt att ha hantera värmen korrekt. Både när det gäller säkerhet och för livslängden på LED-modulen. Det är ett antal faktorer att ta hänsyn till. Vår sammanställning kan ses som en guide till vissa saker att ta ställning till, men ska inte ses som en instruktion till hur designen ska utföras.

The position of the heatsink

How different positions affects the temperature of a fixture.

Module: Clara AC 10W
Setup: Same module, different position of the same heatsink

 1. With an encapsulated heatsink with airflow, the heat radiation travels upwards, as in a chimney. In our test, this renders the lowest temperature of the Tc-point.
 2. A clean setup with the LED-module on top and an open airflow.
 3. Module mounted upside down, heat travels upwards in heatsink. As in a downlight.
 4. Side mounted module. As in a spotlight.
 5. Fully encapsulated heatsink with no airflow.

The type of heatsink

Heatsinks are available in different versions. The affect the temperature in different ways.

Module: Clara AC 5W
Setup: Heatsink with mounted module on table.

 1. A pin heatsink has a solid base with pins mounted. The air can flow in from all directions.
 2.  A blade heatsink let the air from from one side.
 3. ’The folded wing heatsink is a light weight solution.

The size of heatsink

How different heights of the same heatsink affects the temperature of a module.

Module: SVEA AC 20W
Setup: Open heatsink on table, same module

 1. Reference heatsink, called 100%
 2. 66% of reference heatsink. Temperature rises circa 9%
 3. 33% of reference heatsink. Temperature rises another 9%

The power consumption of the LED-module

How different power versions of a module affects the temperature with the same heatsink.

Module: Clara AC 2W | 4W | 6W | 8W | 10W | 12W
Setup: The same heatsink with different power versions of Clara. Temperatures rises fairly linear.

 1. 2W version
 2. 4W version
 3. 6W version
 4. 8W version
 5. 10W version
 6. 12W version

The power supply of the LED-module

How different power input of a module affects the temperature with the same heatsink.

Module: Clara AC 8W | Clara ED 8W | Clara ID 8W
Setup: The OptoDrive modules are often available with different power supply version.

 1. 230VAC version. All electronics are built in on card. Module connected direct to mains.
 2. Internal driver, low voltage input.
 3. External driver, all electronics are exernal and only LED radiates heat on card.