Nyheter

Joakim Fihn – designer

Joakim Fihn är inhouse-designer på belysningsföretaget Belid i Varberg. Han ligger bakom många av deras mest ikoniska armaturer. Vi frågade Joakim lite om hur det är att jobba som designer.

 

Kan du berätta lite om din bakgrund som designer?

 Jag har studerat design på bl.a. Växjö universitet(Kandidatexamen) och HDK i Göteborg(Magisterexamen). Redan på HDK blev min inriktning belysning, efter att ett tidigare belysningsprojekt väckt mitt intresse.

Jag fick kontakt med Belid under mitt examensarbete, där jag började jobba som In-house designer efter avslutade studier 2008.

Även mode och möbelindustrin kan vara en inspirationskälla.

Vad inspirerar dig?

Min inspiration kan komma från alla möjliga håll. Ett exempel är naturen eller från olika objekt och detaljer i vardagslivet. Även mode och möbelindustrin kan vara en inspirationskälla.

”TAURUS” with Clara AC IP65.
Design: Joakim Fihn/Belid
Foto: Belid

Hur börjar du med ett designprojekt för belysning?

Vanligtvis utgår vi ifrån att identifiera de områden i sortimentet, där vi saknar eller behöver uppdatera produkter.  Vi kan också få förfrågningar från t.ex. inredningsarkitekter, som har egna idéer på produkter som vi kan arbeta vidare utifrån.

 

Hur jobbar du praktiskt?

Jag börjar ofta med småskisser för hand, som ibland kan ligga vilandes ett tag. Sedan återkommer jag till dessa, för att plocka ut de mest intressanta delarna att gå vidare med.

Därefter gör jag mer noggranna skisser, där jag också går in på mer detaljerad nivå och konstruktion.

Jag arbetar mer och mer med 3D- modellering även under skissprocessen, för att lättare upptäcka problem och möjligheter.  I vårt produktråd, väljer vi sedan ut de förslag som är intressanta att gå vidare med. Därefter blir även vår prototypavdelning involverad.

Jag arbetar mer och mer med 3D- modellering även under skissprocessen, för att lättare upptäcka problem och möjligheter.

Vad är viktigt hos en ljuskälla till en armatur?

Viktiga egenskaper hos en ljuskälla kan vara, att den ger ett jämnt ljus utan reflektioner på den belysta ytan. Att den ger mycket lm/watt och att riktade ljuskällor är väl avbländade genom optik. En annan sak som blir mer och mer aktuell, är att få ner flickervärdena.  Jag är personligen mycket känslig för de stroboskopiska effekter, som man ofta upplever med vissa ljuskällor. Framför allt när det gäller 230V.

Storlek och dimension kan spela roll i vissa fall. Framför allt om det är ett slimmat designförslag som man utgår ifrån och inte utformar designen utefter en befintlig ljuskälla.

 

Kan du berätta lite om dina produkter?

Något som jag strävar efter när det kommer till slutresultatet, är att försöka behålla en gedigen och robust känsla, för att värna om Belids DNA.